Kolejny wniosek na renowację kościoła św. Anny złożony do MKiDN

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożony został już trzeci wniosek o dotację na wykonanie prac konserwatorskich kościoła św. Anny w Oleśnie - III etap.

 

Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Bożego Ciała w Oleśnie na rekordową kwotę 1.417.652,28 zł został przygotowany przy wsparciu Burmistrza Olesna i pracowników Urzędu Miejskiego. 

Przypominamy - w poprzednich dwóch etapach wykonano prace na łączną kwotę ponad 1 mln 360 tysięcy złotych. Środki także pochodziły  z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warto podkreślić, że dotacje z MKiDN wynoszą 100 % planowanych kosztów inwestycji co oznacza, że oleska parafia nie musi mieć wkładu własnego.

W III etapie, który planowany jest na 2021 rok, do wykonania przewidziano m.in.:

  • remont stolarki okiennej i drzwiowej,
  • odwzorowanie słupa nad belką tęczową prezbiterium, 
  • odwzorowanie słupa narożnego przy łączniku i słupów wsporczych łącznika,
  • wymianę słupów części centralnej, 
  • nowe schody wewnętrzne, 
  • czyszczenie ścian wewnętrznych i ich renowację

oraz prace renowacyjne dzieł sztuki wnętrza:

  • ołtarzy: Czternastu Wspomożycieli, pw. Podwyższenia Krzyża Św., pw. Wniebowzięcia NMP, pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, ołtarza głównego, 
  • dwóch ambon,
  • rzeźb: św. Jan Ewangelista, Matka Boska z Dzieciątkiem, Grupa Ukrzyżowania, 
  • obrazu św. Anna Samotrzeć.

Kościół p.w. św. Anny jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków woj. opolskiego, zlokalizowanym w Strefie "A" - ścisłej ochrony konserwatorskiej. Zabytek został wpisany na listę Pomników Historii rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10 grudnia 2018 r.

 

Foto: kościół św. Anna (październik 2020)

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: