Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Szkoła w Borkach Wielkich po termomodernizacji

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy inwestycję pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich. 

Całkowite koszty projektu: 1.081.679,36 zł

Koszty kwalifikowane: 1.047.881,26 zł

Dofinansowanie: 799.947,63 zł

Procentowy poziom wsparcia: 76,34 %

 

W ramach projektu przeprowadzono gruntowną termomodernizację budynku, tj. wykonano: modernizację systemu c.o.,  systemu ciepłej wody użytkowej, docieplenie budynku (ścian zewnętrznych i stropodachu), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację fotowoltaiczną, zieloną ścianę (montaż ogrodu wertykalnego na jednej ze ścian budynku), oświetlenie energooszczędne. 

Inwestycję zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego.
 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: