Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Przebywasz w izolacji? Przeczytaj jak postępować z odpadami.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI POWSTAJĄCYMI NA NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ IZOLACJĄ

INFORMACJE OGÓLNE DLA MIESZKAŃCÓW

 

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Izolacjaodosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

 

Postępowanie z odpadami wytworzonymi w miejscu izolacji przez osoby:

  1. chore na COVID-19
  2. mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi korona wirusem SARS–CoV-2
  3. zarażone koronowirusem SARS-CoV-2

 

WYTYCZNE dot. gromadzenia i odbioru odpadów

 

  • odpady wytworzone na nieruchomościach osób objętych izolacją zwolnione są z systemu segregacji i należy je gromadzić jako odpady zmieszane;
  • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;
  • worki z odpadami należy umieszczać TYLKO I WYŁĄCZNIE W POJEMNIKU CZARNYM/ANTRACYTOWYM.  W przypadku zapełnienia pojemnika, worki należy wystawić obok pojemnika na odpady zmieszane. Worki proszę oznaczać literą „C” w widocznym miejscu worka;
  • odbiór odpadów nastąpi DOPIERO przy najbliższym wywozie odpadów zmieszanych (WEDŁUG HARMONOGRAMU OBOWIĄZUJĄCEGO W DANYM ROKU KALENDARZOWYM), po upływie 9 DNI od dnia ustania izolacji;
  • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 34 350 91 78.                  

 

Powyższa procedura została opracowana na podstawie wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami i wytworzonymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  i zachorowań na  wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii) , zadań własnych gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy oraz porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: