Urząd Miejski będzie miał windę

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Olesno w dniu dzisiejszym ogłoszony został przetarg nieograniczony na  nowy projekt, który rozwiąże problem z dostępnością urzędu dla osób niepełnosprawnych - budowę windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej – siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

Winda w stalowo-szklanym szybie, dostawiona będzie do ściany zewnętrznej budynku, od strony podwórka. Budowa wiązać się będzie z dostosowaniem istniejących otworów okiennych do projektowanych drzwi windy na każdym z poziomów budynku. Zaprojektowano również wykonanie utwardzenia wokół windy. 

Łączny koszt realizacji projektu to  363.219,23 zł.  Gmina Olesno otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości  30% tj. 108.965,77 zł

Winda ma być gotowa w maju 2021 r.

Ogłoszenie - http://bip.olesno.pl/9191/11183/budowa-windy-dla-osob-niepelnosprawnych-przy-budynku-administracji-publicznej-siedziby-urzedu-miejskiego-i-starostwa-powiatowego-w-olesnie.html

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: