Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Protokół z konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Olesno, 24.11.2020 r.

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „ Programu Współpracy Gminy Olesno
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021”

 – zwanego dalej Programem.

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 17.11.2020 r. do 23.11.2020 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na temat projektu programu współpracy na rok 2021.

 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z informacją o sposobie przekazywania uwag i wniosków oraz projektem programu współpracy zostało umieszczone w dniu 17 listopada 2020 r. na stronie internetowej Olesna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Oleśnie nie wpłynął żaden wniosek.

Na tym protokół zakończono.

 

Burmistrz Olesna

/-/ Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie o konsultacjach - Burmistrz Olesna ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi na rok 2021"

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: