Rejestr firm odbierających odpady komunalne

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców w roku 2020 i 2021 będzie zajmowała się firma Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45 - 573 Opole, tel. +48 77 4531010

Firmy, które chcą uzyskać wpis Rejestru Działalności Regulowanej (RDR) lub zostać z niego wykreślonym do zobligowane są do złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Rejestr Działalności Regulowanej

DOCXWniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów.docx
DOCXWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów.docx
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: