Zezwolenie na budowę obwodnicy Olesna podpisane!

Doczekaliśmy się! Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez Wojewodę Opolskiego Adriana Czubaka w dniu 19 grudnia 2020 r., było ostatnim warunkiem do rozpoczęcia budowy obwodnicy Olesna. 

6f63b227-78bc-4e62-9abd-31587871c0cd (1).jpeg
To dla nas wydarzenie historyczne, czekaliśmy na to 20 lat. Teraz będziemy intensywnie współpracować z generalnym wykonawcą, zdając sobie sprawę z ogromnego problemu jakim jest zaangażowanie kilkuset osób, które będą wykonywały poszczególny zakres prac, który jak spojrzymy na dokumentacje, jest ogromny. To jest cos ogromnego, co trzeba ogarnąć, bardzo dobrze  zorganizować całą logistykę, a zaangażowanych będzie od 600 do 700 osób, które będą musiały na tym niewielkim terenie ze sobą współpracować żeby prace były wykonane w terminie  – powiedział Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, podczas uroczystego podpisania ZRID w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

f7478523-e1c5-42bc-a6ae-5f149d4e87c2.jpeg
Przed nami 2 lata intensywnych prac. Obwodnica Olesna stanowić będzie brakujący fragment drogi ekspresowej S11 (Kołobrzeg– Piekary Śląskie) i będzie trasą o przekroju 2x2, czyli dwujezdniową o dwóch pasach w każdą stronę. 
Docelowo S11 ma łączyć kurorty środkowego wybrzeża Bałtyku przez Koszalin, Piłę, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Lubliniec, Bytom i Górnośląski Okręg Przemysłowy.

MIRBUD_OLRDNO-01.jpeg

Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej województwa wielkopolskie, opolskie i śląskie. 
Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na aktywizację gospodarczą terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 11 oraz w województwie opolskim.

Początek przebiegu trasy będzie zlokalizowany na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu m. Kolonia Ciarka w ramach tymczasowego połączenie z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 11 z wykorzystaniem skrzyżowania typu „rondo”, natomiast jej koniec zlokalizowany będzie na granicy woj. opolskiego i śląskiego, dowiązując się do istniejącej DK 11 poprzez tymczasowy łącznik.
Realizowane „tymczasowe połączenia” wynikają z etapu przygotowania sąsiednich odcinków drogi ekspresowej tj. dla odcinka w kierunku Bytomia oraz dla odcinka w kierunku granicy z woj. wielkopolskim.
W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł „Olesno” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami oraz kolejne dwa ronda w ciągu przebiegu obwodnicy. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Obwodnica Olesna w ciągu drogi krajowej S11 to jedna z najdroższych inwestycji drogowych w regionie, która powstanie do końca 2022 r. 

Olesno-ZRID-2020-r (1).jpeg

 

Zdjęcia: Opolski Urząd Wojewódzki, GDDKiA

Mapa: wykonawca robót - www.kobylarnia.pl
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: