Dofinansowanie otrzymane - Ratusz Miejski zostanie odnowiony

Pierwszy nabór w którym staraliśmy się o środki na remont Ratusza Miejskiego został rozstrzygnięty pozytywnie.

Dofinansowanie w kwocie 293 091,92 zł przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura. Wartość inwestycji - 410 321,28 zł.

Dzięki dofinansowaniu wykonane zostaną roboty konserwatorskie i restauratorskie elewacji frontowej.

Ratusz zbudowany w latach 1820-21 na miejscu dawnego z 1640 r., który spłonął w 1722 r. W 1880 r. przyozdobiono jego fasadę kolumnowym portykiem zwieńczonym tympanonem. Wykonane prace będą więc dobrym prezentem na jego 200. urodziny.


ZAKRES INWESTYCJI

Ratusz jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac rekonstrukcyjnych i rewaloryzacyjnych klasycystycznego wystroju elewacji frontowej Ratusza wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej o formach klasycystycznych. W ramach zadań edukacyjnych i informacyjnych przewidziano przygotowanie plansz edukacyjnych i aplikacji

poświęconej historii Ratusza, a także wydanie publikacji. Zaplanowano organizację gry terenowej związanej z historią Ratusza, wraz z prelekcją na temat zabytku oraz warsztaty fotograficzne nt. fotografowania zabytków architektonicznych w przestrzeni miejskiej.

ratusz.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: