Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Budżet na rok 2021 uchwalony jednogłośnie

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Finansów i Budżetu, 29 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Oleśnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały budżetu Gminy Olesno na rok 2021 r. 

W 2021 roku kontynuowana będzie strategia rozwoju gminy Olesno poprzez nadal wysoki poziom wydatków przeznaczonych na inwestycje. Realizowanych będzie wiele inwestycji drogowych na terenie całej gminy i kontynuowane będą rozpoczęte w tym roku zadania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury. 

Rok 2021 będzie szczególny także ze względu na dwie ogromnie istotne dla naszej gminy inwestycje - budowę obwodnicy Olesna oraz gruntowną przebudowę oczyszczalni ścieków.

Olesno-ZRID-2020-r (1).jpeg

Również inwestycja realizowana przez Polskie Koleje Państwowe S.A. tj. przebudowa budynku dworca PKP jest bardzo oczekiwanym zadaniem,  który rozpocznie się w przyszłym roku i odmieni wizerunek naszego miasta. 

 


BUDŻET GMINY OLESNO NA 2021 ROK

 

dochody budżetu na rok 2021  w łącznej wysokości – 87 336 609,97 zł, w tym;

dochody bieżące - 77.689.264,97 zł

dochody majątkowe - 9.647.345,00 zł

wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości -  88 632 581,97 zł w tym:

wydatki bieżące – 79.000.141,07 zł

wydatki majątkowe – 9.632.440,90 zł


NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

Doposażenie międzynarodowej transgranicznej trasy rowerowej na terenie Gminy Olesno

 • szacowana wartość inwestycji - 35 tys. euro
 • dofinansowanie do 95% kosztów inwestycji

Stacja naprawy rowerów przy kościele św. Anny wraz z oświetleniem i m.in. dostępem do Internetu i ładowarek.

Więcej na - Przy kościele św. Anny powstanie m.in. stacja naprawy rowerów


Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej – siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie

 • szacowana wartość inwestycji - 329.255,63 zł
 • dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 30% tj. 98.776,68 zł

Rewitalizacja "Małego Parku" w Oleśnie

 • szacowana wartość inwestycji - 1.388.769 zł
 • dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  694.385 zł

Rewitalizacja zieleni w Małym Parku dotyczyć będzie działań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury - zwiększania powierzchni terenów zieleni w miastach, wspomagających procesy napowietrzania miast oraz promujących zielone korytarze, a także poprawiających funkcje ekosystemów i ich usług oraz zwiększających powierzchnie biologicznie czynne w miastach.

Sukces tym większy, że był to nabór ogólnopolski, w którym rywalizowały samorządy z całego kraju!  

Więcej na - Projekt  dot. rewitalizacji terenów zieleni w Małym Parku w Oleśnie z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny 

 • szacowana wartość inwestycji - 410.321,28 zł
 • dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura. – 293.091,92 zł

Przebudowa ul. Cyprysowej i ul. Lipowej w Oleśnie

 • szacowana wartość inwestycji - 1.091.763,08 zł
 • dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do 80 % kosztów realizacji zadania

Budowa ul. Brzozowej w Oleśnie

 • szacowana wartość inwestycji - 764.814,47 zł
 • dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do 80 % kosztów realizacji zadania

Realizacja inwestycji będzie kolejnym etapem planowanym do wykonania w ciągu drogowym, łączącym ulice wykonane w 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych tj. ul. Kalinowa, ul. Magnoliowa, ul. Azaliowa.


Budowa ul. Wilczej w Wojciechowie

 • szacowana wartość inwestycji  - 342.318,00 zł
 • wnioskowana kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 264.393,00 zł

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Kani w Oleśnie

 • szacowana wartość inwestycji  - 22.000 zł

Budowa/przebudowa dróg na terenie Gminy:

 • droga w Wachowie – 123.368,00 zł
 • droga Kuźnica Borecka – Borki Wielkie – 35.000,00 zł
 • droga w Kucobach – 16.500,00 zł
 • ul. Zapłocie w Świerczu – 13.500,00 zł
 • ul. Spokojna w Leśnej – 157.061,00 zł
 • droga dojazdowa do gruntów rolnych w Bodzanowicach – 460.035,00 zł

Rewitalizacja parku przy klasztorze Zakonu Braci Mniejszych w Borkach Wielkich.  – Gmina Olesno jest partnerem w projekcie

 • Koszt inwestycji - 141.410 zł
 • Projekt w 100 % dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego

 • Koszt inwestycji - 50.000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 • Łączna kwota - 761.923,00 zł

EDUKACJA

 1. Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy Olesno. Przedłużone godziny pracy przedszkoli wiejskich, dodatkowe zajęcia edukacyjne i wyposażenie placówek.
 • Całkowita wartość projektu - 559 643,75 zł
 • Wartość dofinansowania - 425 465,00 zł

Więcej na - Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy Olesno

 1. MALUCH+ 2021 – złożono kolejny wniosek o dofinansowanie na rok 2021, kwota dofinansowania jest odgórnie ustalana

 

ZŁOŻONE WNIOSKI – CZEKAMY NA ROZSTRZYGNIĘCIE

 

„Olesno, Ratusz Miejski – remont elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej”

 • Koszt inwestycji – 681.242,84 zł
 • Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o 340.621,42 zł (rozstrzygnięcie styczeń 2021 r.)

   

"Olesno z klimatem" - rewitalizacja ul. Pieloka, ul. Jaronia, nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta, łąka kwietna, ładowarki dla pojazdów elektrycznych, oznakowanie tras rowerowych.  – projekt po pozytywnej ocenie formalnej, czekamy na ocenę merytoryczną

 • Koszt inwestycji - 9.269.386,81 zł
 • Wnioskujemy o Fundusze Norweskie (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu) - 7.735.979,70 zł

Więcej na - Olesno z klimatem!


 

Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie

 • Koszt inwestycji - 14.461.838,53 zł
 • Wnioskujemy o Fundusze Norweskie (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu)-  9.668.115,42 zł

   

Rewitalizacja skweru przy budynku Urzędu Miejskiego (ul. Krasickiego) 

Inwestycja w partnerstwie z Powiatem Oleskim i Stowarzyszeniem "Oleska Jedynka"

 • Wniosek o dofinansowanie (100%) inwestycji o wartości 115.000 zł do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” LEADER PROW 2014-2020

   

Wymiana źródła ciepła w budynku użyteczności publicznej przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie – inwestycja ze Starostwem Powiatowym

 • Łączny koszt inwestycji – 928.946,50 zł
 • Wydatki Gminy Olesno – 577.654,00 zł
 • Wnioskowane dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 -  363.921,75 zł

   

Partnerstwo samorządów Ziemi Oleskiej – Gmina Olesno została liderem porozumienia, w ramach którego otrzymamy wsparcie w zakresie przygotowania strategii rozwoju. 

 

Więcej na - Gmina Olesno zawiązała "Partnerstwo samorządów Ziemi Oleskiej"


 

Remont i konserwacja kościoła św. Anny – III etap

 • Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Oleśnie na kwotę - 1.417.652,28 zł do MKiDN Ochrona zabytków 2021 – czekamy na rozstrzygnięcie

Więcej na - Kolejny wniosek na renowację kościoła św. Anny złożony do MKiDN

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: