Wypełnij ankietę w ramach projektu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Olesno do wzięcia udziału w badaniach ankietowych organizowanych w ramach projektu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego!

W 2020 roku nasza gmina wspólnie z gminami Gorzów Śląski, Radłów, Zębowice oraz Powiatem Oleskim zawiązała Partnerstwo Samorządów Ziemi Oleskiej. Obecnie trwają prace nad kierunkami rozwoju Partnerstwa i listą wspólnych działań. Wierzymy, że współpracując z innymi samorządami – naszymi sąsiadami - możemy osiągnąć więcej. Wspólnie podejmiemy starania o fundusze pomocowe na realizację przedsięwzięć kluczowych dla poprawy jakości życia mieszkańców gmin na obszarze Partnerstwa.

Głos naszych mieszkańców jest dla nas bardzo ważny. Poprzez ankietę on-line chcemy poznać Państwa opinie na temat miejsca zamieszkania, jakości oraz dostępności świadczonych lokalnie usług, a także potrzeb i oczekiwań w zakresie kierunków rozwoju naszej gminy.

Zebrane w toku badań informacje wykorzystamy w procesie planowania kierunków rozwoju partnerstwa, tak abyśmy mogli lepiej dostosować politykę naszej gminy do potrzeb naszych mieszkańców, szczególnie w zakresie świadczonych usług publicznych.


Dostępna jest pod adresem: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97i9pv0

Ankiety można wypełniać do 05.02.2021 r. do godz. 23:59

Liczymy na Państwa zaangażowanie! 

Olesno - globus

Zdjęcie: KSW Foto/ Krzysztof Świtalski

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: