Nie stój w kolejce do kasy, zapłać online!

Szanowni Państwo!

W związku z tworzącymi się kolejkami do kasy w budynku Urzędu Miejskiego w Oleśnie, zwracamy się z prośbą o dokonywanie wszystkich płatności drogą elektroniczną w celu zachowania wspólnego bezpieczeństwa.

 

Płatności online można dokonać poprzez bankowość elektroniczną lub jeszcze wygodniej - poprzez specjalnie utworzoną Platformę Informacyjno - Płatniczą Urzędu Miejskiego w Oleśnie, dostępną pod adresem https://plip.olesno.pl 

Płatności E-Gmina

Wystarczy wejść na stronę i wykorzystując swój Profil Zaufany ePUAP, założyć konto. Dane zostaną zweryfikowane przez pracowników urzędu, a konto aktywowane. 

Od momentu aktywacji w serwisie mogą Państwo sprawdzić i uregulować swoje zobowiązania wobec gminy m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi. Nie muszą Państwo sprawdzać wysokości należności na doręczonych decyzjach, ponieważ wszystko znajduje się w jednym miejscu.

Zachęcamy Państwa do logowania i prosimy o przekazanie tej informacji znajomym!

 


 

unia.jpeg

Gmina Olesno realizuje projekt pn. "E-gmina - zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3: E-usługi publiczne 

Więcej na E-Urząd

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: