Nowe inwestycje firmy ORAS Olesno

W piątek 12 lutego 2021 r. Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki wraz ze Starostą Rolandem Fabiankiem uczestniczyli w spotkaniu z Zarządem Firmy Oras.
 
Spotkanie, którego inicjatorem był nowy dyrektor Arkadiusz Bujoczek, było okazją do podsumowania dotychczasowych działań firmy ORAS Olesno, oraz przedstawienia planów inwestycyjnych na lata 2021-2023. Grupa Oras jest potężnym europejskim dostawcą armatury sanitarnej, liderem rynku w krajach skandynawskich i wiodącą firmą w Europie. W ostatnim czasie otwarto oddział handlowy we Wrocławiu, którego zadaniem jest obsługa rynków zachodnich, szczególnie z Niemiec i Austrii.
 
Firma planuje bardzo ambitne inwestycje w naszym mieście. Przewidują one budowę nowych hal produkcyjnych (galwanizerni oraz szlifiernio-polerni) o pow. 4500 m2 oraz stopniową wymianę parku maszynowego. Inwestycje te spowodują jednocześnie wzrost zatrudnienia o kilkudziesięciu pracowników różnej specjalności, co jest bardzo pozytywną wiadomością dla naszego regionu.
 
Następnie Burmistrz Sylwester Lewicki zapoznał obecnych z dotychczasowymi wieloletnimi staraniami Gminy Olesno zmierzającymi do wytyczenia i uzbrojenia oleskich terenów inwestycyjnych zlokalizowanymi w północnej części miasta, bez których rozwijanie i lokowanie kolejnych przedsięwzięć w tym rejonie nie byłoby dzisiaj możliwe. Na ten cel są i będą nadal sygnowane kolejne środki zarówno pochodzące z budżetu miasta jak i z funduszy pomocowych. W planach wydatków budżetowych Gminy Olesno każdego roku wydzielane są środki na realizację kolejnych etapów budowy i modernizacji infrastruktury technicznej, która ma służyć powstawaniu nowych zakładów pracy jak i zwiększaniu zatrudnienia.
 
I tak tylko w bieżącym roku rozpocznie się generalna rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków za kwotę ponad 25 mln. złotych. W planach inwestycyjnych jest też doprowadzenie do kolejnych obszarów sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie oleskich terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Oleśnie i Świerczu a także skomunikowanie ulicy Targowej i Rolniczej z ulicą Leśną.
 
Najważniejszym wydarzeniem i krokiem milowym na drodze do dalszego dynamicznego rozwoju miasta jest jednak rozpoczęcie budowy obwodnicy miasta, która na wiele dziesięcioleci rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych Olesna. Dzięki właśnie temu rozwiązaniu obszar oleskich terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej zostanie bezkolizyjnie włączony w sieć dróg krajowych i autostrad poprzez węzeł komunikacyjny oddalony zaledwie o 800 metrów.
 
Wszyscy nowi przedsiębiorcy, którzy zainwestowali już w Oleśnie lub zamierzają to zrobić, mogą liczyć na pomoc i opiekę inwestycyjną, zarówno w wymiarze finansowym jak i administracyjnym. Z myślą o mieszkańcach Olesna jak i całego regionu, którzy tu właśnie znaleźli pracę, otwarto już kolejne 3 odziały przedszkolne i dodatkowy oddział w Żłobku miejskim.
 
Na zakończenie Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki zapewnił, że – jako były przedsiębiorca – zawsze z wielką uwagą i troską traktuje wszystkie wnioski lokalnych inwestorów dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na początkowym etapie rozwoju firmy i będzie się starał udzielać im pomocy w miarę posiadanych kompetencji i uprawnień.
 
wizyta burmistrza w firmie ORAS w Oleśnie
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: