Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Partnerstwo Samorządów Ziemi Oleskiej

Dnia 16  lutego 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Oleśnie odbyło się spotkanie grupy roboczej Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej, w ramach projektu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego.

Pilotażowy Program Centrum Wsparcia Doradczego prowadzi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poprzez Związek Miast Polskich, instytucje te, na oleskim spotkaniu reprezentowały Małgorzata Zdebel oraz była wiceprezydent Opola - Danuta Wesołowska.

Tematem spotkania były potencjały i bariery rozwojowe obszaru Partnerstwa. Spotkanie poprowadził wieloletni prezydent Poznania, doradca strategiczny Związku Miast Polskich - pan Ryszard Grobelny. 

Spotkanie było kolejnym z cyklu i dotyczyło partnerstwa, które Gmina Olesno zawarła z Gminami Gorzów Śląski, Radłów, Zębowice oraz Powiatem Oleskim.

Podczas spotkania dokonano syntetycznej oceny potencjału społeczno-ekonomicznego Partnerstwa i poszczególnych gmin, w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej kraju oraz zidentyfikowano istotne deficyty i bariery rozwojowe obszaru Partnerstwa. Materiał zostanie wykorzystany do opracowania diagnozy obszaru Partnerstwa.

Celem projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów, w tym w szczególności zwiększenie ich skuteczności w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków oraz poprawa ich kompetencji związanych z realizowaniem kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych w partnerstwie z innymi samorządami poprzez specjalistyczne wsparcie doradcze.

Podstawową inicjatywą zawiązania partnerstwa samorządów Ziemi Oleskiej jest świadomość potrzeby pogłębiania współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie oleskim, a także opracowania spójnej wizji rozwoju obszaru funkcjonalnego tworzonego przez gminy położone na obszarze powiatu. Liderzy samorządowi dostrzegają, iż szereg problemów diagnozowanych do tej pory na poziomie pojedynczych samorządów ma charakter szerszy i dotyczy większego obszaru, zaś próba ich samodzielnego rozwiązania jest mniej skuteczna, niż podjęcie działań wspólnych.

Nawiązane partnerstwo ma więc za zadanie rozwiązywanie problemów przekraczających granice pojedynczych gmin, a należą do nich m.in. :

  • niski stopień rozwoju gospodarczego Ziemi Oleskiej, w tym niedostateczne wsparcie istniejących i potencjalnych inwestorów, niedostatecznie przygotowana oferta inwestycyjna,
  • niedostateczna infrastruktura ochrony środowiska
  • deficyty w polityce transportowej, w tym szczególnie w zakresie transportu zbiorowego,
  • pogłębiające się rozwarstwienie dochodowe mieszkańców, skutkujące niewystarczającą integracją społeczną.

Spotkanie przedstawicieli Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej

Na zdjęciu od lewej pani Małgorzata Zdebel, była wiceprezydent Opola Danuta Wesołowska, wieloletni prezydent Poznania Ryszard Grobelny oraz Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki.
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: