Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Nowy przewodnik po opolskich rezerwatach przyrody

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, partner Gminy Olesno w projekcie „Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim” wydała „Przewodnik po opolskich rezerwatach przyrody”. Publikacja jest zrewidowanym opracowaniem pierwszego wydania z 2015 r., uzupełnionym o dane w zakresie rezerwatów przyrody ustanowionych w okresie ostatnich pięciu lat.

Prezentując opis każdego z 37 opolskich rezerwatów przyrody, fotografie oraz mapy, przybliża czytelnikowi specyfikę chronionych miejsc, zaś zbiorcza tabela i załącznik graficzny zamieszczone na końcu publikacji pozwala na ogólne spojrzenie na sieć rezerwatów w województwie opolskim, z podziałem na ich rodzaje i typy.

Wspomnieć wypada, że poruszanie się w granicach rezerwatów jest bardzo ograniczone. Ze względu na wartość przyrodniczą chronionych fragmentów przyrody, zaledwie w kilku z nich wyznaczone zostały szlaki dla ruchu pieszego. Ideą autorów niniejszej publikacji jest przedstawienie i opisanie walorów rezerwatów jako formy swoistej rekompensaty za brak możliwości bezpośredniego zwiedzenia większości z nich, w trosce o najcenniejsze enklawy opolskiej przyrody. W wielu miejscach informację o walorach poszczególnych rezerwatów uwieczniono na rozmieszczonych w ich pobliżu tablicach edukacyjnych, które stanowią część wytyczonych i oznakowanych szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych lub ścieżek edukacyjnych.

PDFPrzewodnik po opolskich rezerwatach przyrody.pdf (22,37MB)

Charakterystykę wybranych obszarów przyrodniczo cennych Opolszczyzny zamieszczono również pod adresem: www.przyrodaslaska.pl .

Publikacja powstała w ramach projektu: „Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

logo UE przewodnik.jpeg

przewodnik.jpeg

źródło: www.opole.rdos.gov.pl

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: