Informacja dla mieszkańców

KOMUNIKAT

Starostwo Powiatowe w Oleśnie Wydział Komunikacji  i Transportu informuje, iż od dnia 01 stycznia 2021  r. termin na zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  oraz rejestrację pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej wynosi 30 dni.  

Za przekroczenie 30 dniowego terminu   zgodnie z  ustawą  z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym /Dz.U. z 2020 r. poz. 110  z późn. zm./ grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Prosimy o bieżące i terminowe wypełnianie ustawowych obowiązków.  

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: