Kolejne dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii.

               NFOŚiGW będzie zarządzał nowym strumieniem środków na rzecz modernizacji sektora energii w Polsce. Środki tzw. Funduszu Modernizacyjnego zostaną wykorzystane na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych oraz wsparcie transformacji w regionach węglowych.

               Fundusz Modernizacyjny służy modernizacji sektora energii w państwach o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji CO2. Będzie zasilany ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 z unijnej puli. Polska otrzyma 43% Funduszu Modernizacyjnego do 2030 r.

               Przyjęty 03 marca 2021 r. przez Radę Ministrów projekt ustawy o systemie handlu emisjami powierza funkcję krajowego operatora Funduszu Modernizacyjnego w Polsce Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

               Finansowanie inwestycji ze środków Funduszu Modernizacyjnego będzie odbywało się w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW. Zakres wparcia obejmie następujące obszary priorytetowe:

  • wytwarzanie i wykorzystanie energii z OZE,
  • efektywność energetyczna,
  • magazynowanie energii i modernizacji sieci energetycznych,
  • wsparcie sprawiedliwej transformacji w regionach uzależnionych od paliw kopalnych.

            Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego uruchamiane będą przez NFOŚiGW w 2021 r.

           Fundusz Modernizacyjny zasilą środki pochodzące ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji stanowiących 2% całkowitej puli unijnej. Polsce zostaną przydzielone środki pochodzące ze sprzedaży 135 mln uprawnień do emisji. Ich wartość w zależności od i ich cen rynkowych, szacowana jest na ok. 18 mld zł.

           Efektem zmian wprowadzonych w ustawie o systemie handlu będzie także m.in. dostosowanie  polskich przepisów do unijnego prawa oraz wyeliminowanie z porządku krajowego przepisów odmiennie regulujących zagadnienia dotyczące zasad przydziału uprawnień do emisji.

            Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. 

 

Źródło informacji:          Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

              Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

JPEGFundusz Modernizacyjny 2021.jpeg (241,44KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: