Burmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert - POMOC SPOŁECZNA

Burmistrz Olesna

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Olesno w 2021 roku.

skierowany do:

organizacji pozarządowych  i innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.), prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

 Zakres realizacji zadania obejmuje:

  1. pomoc w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania i rehabilitacji ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom wielodzietnym i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku,
  2. świadczenia pielęgnacyjno-higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno-bytowe,
  3. wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
Kwota konkursu: 60.000,00 PLN
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 60.000,00 zł

Wkład własny finansowy - nie mniej niż 20.00 % od wartości zadania

Termin składania ofert upływa 01.04.2021 r. o godzinie 13:00

Szczegóły - https://olesno.engo.org.pl/konkursy/45

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: