Wyniki badań ankietowych - informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy!


Dziękujemy wszystkim, którzy w lutym br. wzięli udział w ankiecie on-line w ramach projektu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego.

Ankieta skierowana była do mieszkańców gmin Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej: Gorzowa Śląskiego, Olesna, Radłowa i Zębowic. Specjalne badanie opinii przeprowadzone zostało wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.
Poprzez tę ankietę udało nam się poznać Wasze opinie na temat miejsca zamieszkania, jakości oraz dostępności świadczonych lokalnie usług, a także potrzeb i oczekiwań w zakresie kierunków rozwoju naszej gminy.
Wszystkie głosy zostały podsumowane i przeanalizowane. Zebrane w toku badań informacje wykorzystamy w procesie planowania kierunków rozwoju partnerstwa, tak abyśmy mogli lepiej dostosować politykę naszej gminy do Waszych potrzeb, szczególnie w zakresie świadczonych usług publicznych. 
Poniżej dostępne są zebrane wyniki.

190905 LaiCoti Pictures 021.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: