Budowa obwodnicy Olesna w ciągu S11 rozpoczęta!

W piątek, 19 marca 2021 r., symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty przypieczętowano rozpoczęcie prac w terenie przy budowie obwodnicy Olesna. Będzie to pierwszy blisko 25-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie naszego województwa. Zakończenie budowy planowane jest w IV kw. 2022.

W uroczystości udział wzięli - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski, posłanki na Sejm RP Violetta Porowska oraz Katarzyna Czochara, Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, dyrektor opolskiego oddziału GDDKiA Rafał Pydych oraz prezes zarządu firmy Mirbud S.A. Jerzy Mirgos.

 

 

Zdjęcia: Marcin Boczek, Patryk Ibrom

Relacja z uroczystości:


 

Umowa na budowę obwodnicy Olesna w systemie Projektuj i buduj została podpisana 20 maja 2019 r. Jej wartość opiewa na kwotę 667 mln zł. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 18 grudnia 2020 r. Wojewoda Opolski wydał decyzję ZRID. Wykonawca inwestycji po przekazaniu placu budowy przystąpił do prac przygotowawczych. Geodeci wytyczyli przebieg drogi w terenie, przeprowadzono wycinkę drzew i rozpoczęto odhumusowanie terenu budowy.

Zakres inwestycji 

Początek przebiegu nowej drogi ekspresowej będzie zlokalizowany na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu Kolonii Ciarka w ramach tymczasowego ronda łączącego istniejącą DK11 z S11. Koniec zlokalizowany będzie na granicy woj. opolskiego i śląskiego, w pobliżu miejscowości Łomnica. Docelowo dwujezdniowa obwodnica Olesna, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i nośności 11,5 t/oś, zostanie połączona z sąsiednimi odcinkami ekspresówki. Dla fragmentu od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Z kolei dla odcinka od końca obwodnicy Olesna w kierunku Lublińca i Tarnowskich Gór opracowywane są możliwe warianty przebiegu i na jeden z nich zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Obiekty inżynierskie

Inwestycja przewiduje także budowę 24 obiektów mostowych, węzła Olesno na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami. Wśród zaprojektowanych obiektów mostowych największe z nich to dwa wiadukty nad linią kolejową relacji Tarnowskie Góry - Kluczbork o długości całkowitej odpowiednio około 135 m oraz 126 m.

Projekt przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Korzyści wynikające z budowy obwodnicy

Nowa trasa zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc nowoczesne drogowe połączenie dla województw wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na aktywizację gospodarczą terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie S11 oraz w województwie opolskim.

Docelowo obwodnica Olesna stanowić będzie fragment drogi ekspresowej S11, która ma charakter ogólnopolski i połączy porty woj. zachodniopomorskiego z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym.

Kalendarium

1 grudnia 2017 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5 lipca 2018 r. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

16 października 2018 r. - wszczęcie postępowania przetargowego dla realizacji zadania w trybie Projektuj i buduj

1 kwietnia 2019 r. - wybór najkorzystniejszej oferty - konsorcjum firm MIRBUD (lider) oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (partner)

20 maja 2019 r. - podpisanie umowy na realizację obwodnicy Olesna w ciągu S11

18 grudnia 2020 r. - wydanie decyzji ZRID

GDDKiA

Źródło: GDDKiA

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: