Odszedł od nas śp. Wilhelm Beker

Z głębokim żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wilhelma Bekera, oleśnianina, Prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie.

śp. Wilhelm Beker.jpeg

Śp. Wilhelm Beker był człowiekiem doskonale znanym, szanowanym i lubianym. Był marką i najlepszą wizytówką Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie, człowiekiem niezwykle kompetentnym, otwartym i zawsze chętnym do niesienia pomocy innym. Cieszył się ogromnym autorytetem wśród społeczności lokalnej. 

Udowodnił, że mając otwarte serce na drugiego człowieka, współpracując z ludźmi, można osiągnąć sukces zawodowy i  osobisty. Był zaangażowany w życie społeczne,  nie było w Oleśnie imprezy czy uroczystości bez jego udziału i wsparcia.

Prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie był od 1998 roku. Dzięki swoim wyjątkowym umiejętnościom menadżerskim i łatwości w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, stworzył markę, która znana jest niemalże w całej Polsce. Zawsze podkreślał skąd pochodzi, rozsławił Olesno produktami swojej firmy, która stała się jego drugim domem. Każdy produkt oleskiej mleczarni opatrzony jest miejscem pochodzenia, nie mleko lecz „mleko z Olesna", nie masło ekstra lecz „masło ekstra z Olesna”. 

Był szefem wymagającym, jednak najwięcej wymagał zawsze od siebie. Poświęcając swój prywatny czas  uczestniczył w branżowych wydarzeniach w Polsce i za granicą, gdzie osobiście reklamował swoje produkty, czując dumę z tego, co dzięki własnej pracy oraz zaangażowanemu i oddanemu zespołowi pracowników, udało mu się stworzyć. Był założycielem Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności "Oleski Koszyk", dzięki, któremu inni lokalni producenci żywności wspólnie mogli rozwijać swoje działalności, a On służył  im swoim doświadczeniem.

W czasie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Wilhelma Bekera Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie otrzymała wiele prestiżowych nagród oraz wyróżnień, a On sam został wyróżniony najważniejszą lokalną nagrodą - Różą Olesna.


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. ”

św. Jan Paweł II 

wstążka_.jpeg

Żonie, Synom i wszystkim Bliskim
 składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Burmistrz Olesna
 Sylwester Lewicki

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Oleśnie

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie
 Henryk Kucharczyk 

 wraz z radnymi Rady Miejskiej w Oleśnie


 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: