Do 19 kwietnia 2021 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza Przedsiębiorców do projektu

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza młodych Przedsiębiorców do wzięcia udziału w V edycja Programu „MENTORING BIZNESOWY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM”

Czas trwania programu: od 25 marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

W ramach Programu przewidziane są:

- spotkania mentora z mentee w miejscu dogodnym dla obu partnerów;

- warsztaty szkoleniowe dla mentee przygotowujące do udziału w Programie;

- warsztaty szkoleniowe dla mentorów przygotowujące do udziału w Programie oraz uzupełniające i utrwalające ich wiedzę o mentoringu;

- warsztaty integracyjne z elementami rywalizacji dla mentee i mentorów;

- doradztwo prawne dla mentee;

- wizyty w firmach prowadzonych przez mentee;

- spotkanie konsultacyjne dla mentorów (midterm);

-spotkanie dla mentee w celu wymiany doświadczeń, networking (midterm), udział mentee w spotkaniach organizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolską Lożę BCC, Opolską Izbę Gospodarczą, Izbę Gospodarczą Śląsk oraz Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

- kampania medialna.

            W przypadku obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19 w trakcie trwania Programu, niezbędne spotkania i szkolenia w ramach Programu odbędą się online.

           Zarówno mentor jak i mentee z tytułu uczestnictwa w programie nie ponoszą żadnych kosztów i nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Jedyną korzyścią jest nawiązanie niepowtarzalnej i inspirującej relacji.

Rekrutacja uczestników

 1. Do udziału w Projekcie uprawnione są osoby, które spełniają następujące kryteria:
  1. w przypadku kandydata na mentora: - bogate doświadczenie zawodowe i chęć podzielenia się wiedzą idoświadczeniami.
  2. w przypadku kandydata na mentee:- status młodego przedsiębiorcy, zarządzającego firmą zarejestrowaną na terenie województwa opolskiego, działającą na rynku nie dłużej niż 5 lat, z sektora MŚP;
 2. W ramach Programu przewidziana jest organizacja:
  1. minimum 5 spotkań mentora z mentee, w miejscu dogodnym dla obu partnerów, przy czym każde spotkanie powinno trwać nie krócej niż 1 godzinę;
  2. warsztatów szkoleniowych dla mentee przygotowujące do udziału w Programie;
  3. warsztaty szkoleniowe dla mentorów przygotowujące do udziału w Programie oraz uzupełniające i utrwalające ich wiedzę o mentoringu;
  4. warsztatów integracyjnych z elementami grywalizacji dla mentee i mentorów prowadzonych przez ekspertów;
  5. doradztwa prawnego dla mentee;
  6. spotkania konsultacyjnego dla mentorów (midterm);
  7. spotkanie dla mentee w celu wymiany doświadczeń, networking (midterm), udział mentee w spotkaniach organizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolską Lożę BCC, Opolską Izbę Gospodarczą, Izbę Gospodarczą Śląsk oraz Izbę Rzemieślniczą w Opolu.
  8. kampanii medialnej;
  9. spotkania dot. autoprezentacji mentee przed mentorami i podsumowującego Program.
 3. Po zakończeniu Programu odbędzie się spotkanie podsumowujące oraz zostaną wręczone certyfikaty udziału w Programie. Spotkania w ramach Programu realizowane są wg harmonogramu Programu Mentoringu.

DOCXFormularz zgłoszeniowy - Mentoring biznesowy..docx (324,75KB)
PDFocrg mentoring biznesowy plakat.pdf (2,30MB)
 

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: