Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu gminy Olesno - kultura fizyczna 2021

ZARZĄDZENIE NR 36.2021

Burmistrza Olesna

z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2021 r.

 

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Olesna Nr 26.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

 

zarządzam

§ 1.

Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej w składzie:

  1. Janusz Wojczyszyn – przewodniczący komisji
  2. Małgorzata Jaskulska – sekretarz komisji
  3. Kamil Brzęczek – członek komisji
  4. Monika Hyla – członek komisji
  5. Sebastian Kapuścik – członek komisji
  6. Joanna Riemann – członek komisji
  7. Hubert Imiołczyk – przedstawiciel organizacji pozarządowych

 

z dnia 31.03.2021 r., która dokonała oceny formalnej ofert na dotacje z budżetu Gminy Olesno dokonuję następującego wyboru ofert konkursowych i udzielam następujących dotacji:

Instytucja pozarządowa

Wysokość przyznanej dotacji

Ludowy Zespół Sportowy Albor Borki Małe

14.000,00 zł

OSP ŁOMNICA

3.500,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska

16.000,00 zł

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY BORKI WIELKIE

14.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „GWIAZDA”

14.000,00 zł

Klub Jeździecki „Equiteam”

2.500,00 zł

Klub Sportowy Victoria Olesno

6.000,00 zł

Oleski Klub Sportowy

185.000,00 zł

Klub Sportowy „Ratel”

6.000,00 zł

LZS „Stobrawa Wachowice”

14.000,00 zł

Fundacja Aktywnym Być

5.000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Sowczycach

3.000,00 zł

Stowarzyszenie KS Bodzanowice

14.000,00 zł

Start Olesno

3.000,00 zł

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 


UWAGA!!  Wszystkie organizacje biorące udział w konkursie otrzymają wiadomość na swoim koncie w generatorze eNGO.

Prosimy o sprawdzanie skrzynek pocztowych.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: