Partnerstwo Samorządów Ziemi Oleskiej - zgłoś swoje uwagi do raportu

Szanowni Mieszkańcy!

Zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem diagnozy obszaru partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej. W opublikowanym poniżej raporcie przedstawiono powiązania funkcjonalne pomiędzy partnerskimi samorządami - gminami Gorzów Śląski, Olesno, Radłów, Zębowice i powiatem oleskim. Opisano także sytuację społeczno-gospodarczą tego obszaru, potencjały i bariery rozwojowe, a także szczególne wyzwania, przed którymi stoją obecnie partnerzy.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie opinii i uwag do przedstawionego raportu. W tym celu można skorzystać z załączonego formularza przesyłając go na


Na Państwa opinie i uwagi będziemy oczekiwać do 22 kwietnia br. włącznie. Po ich analizie opracowana zostanie finalna wersja raportu i rozpoczną się prace nad strategią rozwoju.

Pliki do pobrania:

DOCXFORMULARZ (138,79KB) 

PDFRaport diagnostyczny - Portret Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej (9,52MB)

PDFSynteza - podsumowanie raportu diagnostycznego (1,59MB)

PDFOgłoszenie o konsultacjach społecznych (213,37KB)

Projekt bez tytułu.png

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: