Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Nowe spojrzenie - nowe możliwości.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił nabór wniosków na realizację projektów pilotażowych pod nazwą „Nowe spojrzenie - nowe możliwości” na lata 2021 - 2022, realizowanego w ramach programu „Plan dla Pracy i Rozwoju”.

Na projekty zostanie przeznaczone nawet 100 mln zł. Projekty pilotażowe będą finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Projekty mają wdrożyć nowe metody, narzędzia i sposoby pomocy osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy.

Wnioski na finansowanie projektu pilotażowego należy składać do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem właściwego terytorialnie Urzędu Wojewódzkiego w terminie od 20 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Organizacja prac

  1. Wnioski mogą być składane od dnia 20 kwietnia 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.
  2.  Realizacja projektu może się zakończyć do dnia 31 grudnia 2022 r..
  3.  Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami do Ministra za pośrednictwem właściwego terytorialnie Urzędu Wojewódzkiego,
  4. Wnioskodawca przesyła wniosek na adres elektronicznej skrzynki podawczej właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
  5.  Wojewoda w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2021 r. dokonuje oceny formalnej nadesłanych wniosków i przekazuje do Ministerstwa
  6. Korespondencja pomiędzy Ministerstwem, a Urzędem Wojewódzkim i Wnioskodawcami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP.
  7. Lista rekomendowanych przez Ministra do finansowania projektów zostanie ogłoszona w terminie do 20 sierpnia 2021 r. i zamieszczona na Intranecie Publicznych Służb Zatrudnienia oraz na stronie internetowej MRPiT

Przydatne materiały:

Wzór wniosku

Regulamin

Karta oceny wniosku

 

Źródło informacji :Ministerstwo Rozwoju , Pracy i Technologii.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: