Komunikat Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Opolu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w roku 2021 w powiecie brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim i oleskim oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w mieście Opolu.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.

PDFPowiadomienie o ryzyku wyst_pienia przekroczenia poziomu docelowego BaP w powietrzu.pdf (147,40KB)

PDFPowiadomienie o ryzyku wyst_pienia przekroczenia _redniodobowego PD dla PM10.pdf (147,70KB)

Olesno - globus

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: