Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Przypominamy o obowiązkowych ankietach dla mieszkańców

Szanowni Państwo!
Przypominamy o obowiązku wypełnienia ankiet, dotyczących inwentaryzacji zbiorników na nieczystości ciekłe, przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników na gnojowicę oraz źródeł niskiej emisji. Wypełnione druki należy dostarczyć do 17 maja br. 

Zgodnie z art.3 ust. 3 USTAWY z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) gminy prowadzą, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym ponownie zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Olesno, który jeszcze tego nie uczynił, wypełnił ankietę. 
Wypełnione formularze należy składać w siedzibie urzędu gminy, drogą pocztową lub elektronicznie (przesłanie skanu ankiety na adres e-mail: ). 


Anieta do pobrania PDFankieta.pdf (446,26KB)

Inwentaryzacja przydomowych oczyszczalni.png

 

Inwentaryzacja zbiorników na terenie miasta i gminy - prośba o wypełnienie ankiety

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: