Do Trzech razy Polska – Moja Ziemio wyśniona… wystawa jubileuszowa w Oleskim Muzeum Regionalnym

100 lat temu na Górnym Śląsku, który przez stulecia przynależał do różnorakich państwowości, wybuchło III Powstanie Śląskie, które przypomina nam o potężnej sile narodowej świadomości i tożsamości, pielęgnowanej w domach niezależnie od granic, gospodarczych czy politycznych  interesów i narzuconych praw. Powstańcza walka o powrót do Polski piastowskiego Śląska cechowała się wyjątkową konsekwencją i skutecznością- toteż Powstania Śląskie to jedyne – obok wielkopolskiego – zakończone sukcesem polskie zrywy narodowe.

Ziemia te wyróżniała się  na tle innych polskich dzielnic historycznych, najdłuższym, bo sześciuset letnim okresem braku łączności politycznej z Polską. Ale Ślązacy zachowali duchową, kulturową oraz językową więź z rodakami, toteż Duch polskości przetrwał wśród jego mieszkańców, którzy za Polskę, utożsamianą z wolnością i wiarą, byli gotowi oddać życie. Nasze muzeum pragnie  upamiętnić  i uczcić   tę rocznicę uwypuklając szczególnie powstańczy rozdział Ziemi Oleskiej, na tle walk, które objęły całą Opolszczyznę. 

18 maja 2021 r. w Oleskim Muzeum Regionalnym została otwarta   wystawa pt. „Pamięć i Wdzięczność w 100- lecie III Powstania Śląskiego” poświęcona tej wyjątkowej Rocznicy.

Ekspozycja prezentuje plansze Stowarzyszenia Sympatyków Odry Opole „Jedna Odra”  i  Stowarzyszenia „Biało-Czerwone Opole” oraz zbiory własne   muzeum. Celem tej wystawy  jest upamiętnienie wydarzeń, które rozegrały się na Górnym Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym i miały ogromny wpływ na historię Polski pierwszej połowy XX wieku. Niestety poziom wiedzy Polaków na temat powstań śląskich jest wciąż za  niski.

Zapraszamy do lektury  tekstu dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego Ewy Cichoń - PDF100-lecie III Powstania Ślaskiego.pdf (733,84KB) oraz do zwiedzenia wystawy, która dostępna jest do 30 czerwca 2021 r. 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: