Postęp prac przy budowie oczyszczalni ścieków w Oleśnie

Postęp prac kwiecień 2021r.

Trwają prace zgodnie z Harmonogramem realizacji Wykonawcy . W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dla zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych, wykonano kompletną płytę fundamentową pod zblokowany blok biologiczny oraz budynek techniczny oraz przystąpiono do zbrojenia ścian bocznych przedmiotowych obiektów. W ramach budynku gospodarki osadowej, wykonano fundament wraz z robotami izolacyjnymi wraz z ścianami obiektu. Posadowiono komorę wodomierzową wraz z studnią odwadniającą, montażem włazu oraz stopni zwłazowych.  Posadowiono oraz wykonano roboty konstrukcyjne dla komory zrzutu ścieków nadmiarowych. W budynku laboratorium przystąpiono do pierwszych prac w zakresie montażu instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej. W ramach obiektów zlokalizowanych na centralnej przepompowni ścieków rozpoczęto prace rozbiórkowe oraz naprawcze konstrukcji betonowej oraz stalowej budynku krat.

 

Tekst i zdjęcia: OPWiK 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: