Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

"Przebudowa ul. Cyprysowej oraz ul. Lipowej w Oleśnie"

flaga i godło na www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

"Przebudowa ul. Cyprysowej oraz ul. Lipowej w Oleśnie"

 

DOFINANSOWANIE 418.451,85 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 597.788,36 zł

Krótki opis projektu:

W ramach projektu zostaną przebudowane drogi na odcinku łącznym 394 mb.

 Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

a) dostosowanie parametrów przedmiotowej ulicy do klasy technicznej D w tym korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych;

b) poprawę geometrii skrzyżowań;

c) wykonanie nowej konstrukcji jezdni,

d) zniesienie barier architektonicznych,

e) budowę chodnika w pasie ul. Lipowej;

f) przebudowę lub korektę zjazdów indywidualnych oraz publicznych;

g) poprawę systemu odwodnienia – budowa kanalizacji deszczowej wraz

z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe

h) wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe).

Projektowana droga posiada parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 z późn. zm.):

a) kategoria drogi – wewnętrzna; docelowo publiczna;

b) klasa techniczna – D;

c) kategoria ruchu - KR2;

d) prędkość projektowa - Vp= 30km/h, teren zabudowany;

e) przekrój poprzeczny - jednojezdniowy o dwóch pasach;

f) szerokość jezdni - 5,5m (ul. Lipowa);

g) szerokość jezdni - 5,0m (ul. Cyprysowa);

h) szerokość chodnika usytuowanego przy krawędzi jezdni – 2,0m.

i) szerokość poboczy gruntowych 0,75 [m]

 

Przed remontem:

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: