Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

"Budowa ul. Brzozowej w Oleśnie"

flaga i godło na www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

"Budowa ul. Brzozowej w Oleśnie"

 

DOFINANSOWANIE 325.539,84 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 465.056,92 zł 

Krótki opis projektu:

W ramach projektu zostanie wybudowana droga na odcinku 180 mb.

 Zakres przedmiotowego projektu branży drogowej obejmuje:

  • dostosowanie parametrów przedmiotowej ulicy do klasy technicznej D, w tym korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych oraz korektę włączenia do drogi krajowej nr 11,
  • wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
  • przebudowę lub korektę zjazdów indywidualnych,
  •  poprawę systemu odwodnienia – budowa kanalizacji deszczowej,
  • wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe),
  • wykonanie doświetlenia na włączeniu do drogi krajowej nr 11.

Przedmiotowa droga włącza się do Drogi Krajowej nr 11 – ul. Kluczborskiej (droga klasy G). Projektuje się skrzyżowanie zwykłe, szerokość jezdni  ul. Brzozowej w miejscu włączenia 7,0 [m]. Włączenie do drogi krajowej wyokrąglono łukami o promieniach R=6,0 [m]. Projektuje się włączenie ul. Brzozowej do drogi krajowej pod kątem 90O do jej kierunku.

Droga zaprojektowana została w odpowiednim standardzie tak, aby zapewnić odpowiednie warunki użytkowania wszystkim uczestnikom ruchu wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Projektowana droga zapewni podniesienie cech, które mają wpływ na komfortowe i bezpieczne użytkowanie. Projektowane elementy zwiększą standard bezpieczeństwa. W ciągu projektowanej drogi brak jest skrzyżowań z innymi drogami oraz zjazdów publicznych.

Projektowana droga posiada parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 z późn.zm.):

a) kategoria drogi – gminna;

b) klasa techniczna – D; kategoria ruchu – KR1;

c) prędkość projektowa - Vp= 30km/h, teren zabudowany;

d) przekrój poprzeczny - jednojezdniowy o dwóch pasach;

e) szerokość jezdni - 5,0m;

f) szerokość obustronnych poboczy – 0,75m

g) spadek poprzeczny jezdni 2,0 %;

 

Przed remontem:

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: