Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Zakończenie projektu rozpoczęło obchody 90-lecia szkoły w Borkach Wielkich

Na kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego 2020/2021, 21 czerwca 2021 r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich, odbyła się uroczystość z okazji zakończenia projektu pn. "Termomodernizacja budynku PSP w Borkach Wielkich" oraz inauguracja obchodów 90-lecia Szkoły. Na zaproszenie gospodarzy spotkania Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego i Dyrektora Szkoły Anny Meryk odpowiedziała Poseł na Sejm RP Violetta Porowska, która była pod wrażeniem budynku po gruntownym remoncie i samej atmosfery panującej w lokalnej społeczności. Burmistrz miał okazję osobiście podziękować pani poseł za pomoc w realizacji projektu .


 

Całkowite koszty projektu: 1.081.679,36 zł

Koszty kwalifikowane: 1.047.881,26 zł

Dofinansowanie: 799.947,63 zł

Procentowy poziom wsparcia: 76,34 %

 

W ramach projektu przeprowadzono gruntowną termomodernizację budynku, tj. wykonano: modernizację systemu c.o.,  systemu ciepłej wody użytkowej, docieplenie budynku (ścian zewnętrznych i stropodachu), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację fotowoltaiczną, zieloną ścianę (montaż ogrodu wertykalnego na jednej ze ścian budynku), oświetlenie energooszczędne. 

Inwestycję zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: