Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w parku w Oleśnie

Brak opisu obrazka

„Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w parku w Oleśnie”

Projekt finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Realizowany przez Stowarzyszenie "Oleska Jedynka" w partnerstwie z Gminą Olesno i Powiatem Oleskim.

Całkowity koszt projektu: 114 968,00 zł

Wartość dofinansowanie: 114 968,00 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w obszarze parku, który zlokalizowany jest przy budynku Urzędu Miejskiego w Oleśnie, Starostwa Powiatowego, jak również Urzędu Skarbowego.

W wyniku realizacji projektu zostanie utworzona infrastruktura rekreacyjna (ścieżki piesze z ławkami, koszami na śmieci, trampoliny, zjeżdżalnia dla dzieci oraz rewitalizacja zieleni w parku w Oleśnie) - dostosowana do potrzeb mieszkańców.

Zakres prac w ramach operacji obejmie:

1.         Rozbiórkę istniejącej nawierzchni utwardzonej schodów z płyt betonowych, wraz z krawężnikami schodów oraz krawężnikami klombów

2.         Demontaż istniejących ławek parkowych, koszy na śmieci i betonowych donic

3.         Usunięcie suchych i dzikich zarośli – tuje, jałowce, krzewy wzdłuż alejek i na klombach, cięcia pielęgnacyjne drzew

4.         Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej schodów

5.         Oczyszczenie istniejącej nawierzchni alejek

6.         Montaż wolnostojących ławek parkowych wraz z koszami na odpady

7.         Montaż tablic informacyjnych

8.         Montaż zjeżdżalni na nasypie

9.         Montaż trampolin

10.       Pielęgnacja istniejących trawników

11.       Wykonanie szpaleru zieleni

12.       Obsadzenie klombu bylinami.