Z-ca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z wizytą w Oleśnie

W piatek, 27 sierpnia 2021 r., na terenie jednej z największych inwestycji dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotą ok. 18 mln zł, pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie", odbyło się spotkanie Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego z byłym sekretarzem stanu w MSWiA a obecnie z-cą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - panem Markiem Surmaczem. 

W spotkaniu uczestniczyli także: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Maciej Stefański oraz członkowie Rady Nadzorczej WFOŚiGW - pani Dorota Subda i pan Piotr Kunicki. 

Głównym tematem rozmów były realizowane w gminie zadania związane z poprawą jakości środowiska miejskiego. Burmistrz Olesna miał okazję pokazać gościom także inne części naszego miasta, które przeszły w ostatnich latach gruntowną modernizację, przyczyniając się do zmiany jego wizerunku,a także naszą wizytówkę - Pomnik Historii, kościół św. Anny, który na wszystkich zrobił olbrzymie wrażenie. 

Dziękujemy za wizytę!

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: