Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Przyjdź na spotkanie w sprawie Smart Villages

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Oleśnie zaprasza serdecznie mieszkańców Gminy Olesno do udziału w spotkaniu dotyczącym inteligentnych wsi (Smart Villages).

Inteligentne wioski (Smart Villages) to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.

Wsie, które opracują koncepcję Smart Villages, w przyszłych latach będą miały dużą możliwość pozyskania środków na jej sfinansowanie.

  • Termin spotkania: 20.09.2021r. (poniedziałek)
  • Miejsce spotkania: Miejski Dom Kultury w Oleśnie, Wielkie Przedmieście 31, Mała Sala 
  • Godzina: 16.00

Spotkanie składać się będzie z części wykładowej, w której omówione zostaną geneza, definicja i cechy Smart Villages, a także plany wdrażania tej koncepcji w przyszłej perspektywie finansowej UE oraz przykłady inteligentnych rozwiązań z Polski i Europy. W części warsztatowo-szkoleniowej głównie pracować będziemy nad wizją rozwoju Smart Wiosek w Gminie Olesno.

Zapraszamy do udziału!

smart village.png

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: