Jubileusz 100-lecia powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Oleśnie

Burmistrz Olesna był gospodarzem obchodów wojewódzkich jubileuszu 100-lecia powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Niecodzienna uroczystość odbyła się w sobotę, 2 października.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się o godz. 11.00 Mszą świętą w kościele Bożego Ciała w Oleśnie. Uroczysty apel zgodnie z ceremoniałem pożarniczym rozpoczął się na oleskim Rynku o godz. 12.30, a zakończył się defiladą pododdziałów OSP.

W uroczystości uczestniczyły delegacje ochotniczych straży pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi reprezentujący wszystkie powiaty województwa opolskiego.

W obchodach jubileuszu bardzo licznie przybyli goście honorowi reprezentujący administrację publiczną, służby mundurowe i organizacje społeczne. Nie sposób wymienić wszystkich. Wśród obecnych na oleskim Rynku był między innymi pan Marcin Ociepa – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pani Violetta Porowska – Poseł na Sejm RP, pani Teresa Barańska – Wicewojewoda Opolski, pan Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego, pan st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski – Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, pan insp. Rafał Stanisławski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, pan płk Dariusz Kaminiów – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, pan ppłk Arkady Smoliński – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Opolu, pani Teresa Tiszbierek – Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP oraz pan Andrzej Borowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu.

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został Sylwester Lewicki – Burmistrz Olesna.

Uroczystość była okazją do wręczenia nagród i wyróżnień zasłużonym strażakom.

 • Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczony został Norbert Waliczek.
 • Srebrnym Medalem “Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono została Agnieszka Janus
 • Brązowym Medalem “Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczone zostały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie
 • Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został Sylwester Lewicki
 • Honorowym Medalem im. Hellmanna odznaczony został Rudolf Lysy.

Medalem okolicznościowym z okazji 100-lecia Związku za długoletnią i ofiarną działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej wyróżnieni zostali:

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Dobrodzieniu:

 • Ewald Zajonc – OSP Dobrodzień
 • Rudolf Kurda – OSP Bzinica Stara
 • Waldemar Ptok – OSP Główczyce
 • Norbert Kandora – OSP Rzędowice
 • Rudolf Ochman – OSP Rzędowice

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Gorzowie Śląskim:

 • Alojzy Jabłonka – OSP Skrońsko
 • Rainchold Malecha – OSP Zdziechowice
 • Henryk Krzemiński – OSP Uszyce
 • Jerzy Galus – OSP Kozłowice
 • Józef Mrugała – OSP Jamy

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Oleśnie:

 • Wiktor Bawej – OSP Borki Małe
 • Antoni Brodacki – OSP Borki Małe
 • Hubert Leschik – OSP Łowoszów
 • Herbert Mrugała – OSP Łomnica
 • Tadeusz Baros – OSP Wachów
 • Piotr Jonek – OSP Broniec
 • Stanisław Chudy – OSP Olesno
 • Zygmunt Łyko – OSP Wysoka
 • Antoni Ligendza – OSP Borki Wielkie
 • Teodor Pakuła – OSP Bodzanowice
 • Hubert Wieloch – OSP Stare Olesno
 • Rudolf Iwanow – OSP Sowczyce
 • Józef Marschol – OSP Kucoby
 • Rajnold Ditman – OSP Stare Olesno
 • Jerzy Mrugalla – OSP Kolonia Łomnicka
 • Paweł Jagieła – OSP Sowczyce

Zarząd Związku Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Praszce:

 • Stanisław Banatkiewicz – OSP Kowale
 • Zygmunt Kościelny – OSP Praszka
 • Stanisław Młynarczyk – OSP Przedmość
 • Waldemar Pokorski – OSP Strojec
 • Stanisław Zadworny – OSP Wierzbie
 • Zygmunt Grzebiela – OSP Wygiełdów

Zarząd Związku Oddziału Gminnego OSP RP w Radłowie:

 • Józef Wieczorek – OSP Nowe Karmonki
 • Józef Gajek – OSP Sternalice
 • Stefan Włoka – OSP Radłów
 • Paweł Weber – OSP Wichrów
 • Józef Wieczorek – OSP Biskupice

Zarząd Związku Oddziału Gminnego OSP RP w Rudnikach:

 • Tadeusz Jurczyk – OSP Dalachów
 • Zdzisław Roszak – OSP Mostki
 • Piotr Ryng – OSP Mostki
 • Bronisław Czech – OSP Żytniów
 • Jan Stasiak – OSP Rudniki

Zarząd Związku Oddziału Gminnego OSP RP w Zębowicach:

 • Manfred Seidel – OSP Zębowice
 • Piotr Okwiela – OSP Radawie
 • Teofil Szczygieł – OSP Kadłub Wolny

Oleska uroczystość była także okazją do podsumowania plebiscytu Nowej Trybuny Opolskiej „Strażak Opolszczyzny”.

Imprezie towarzyszył festyn strażacki z atrakcjami dla dzieci, pokazami strażackimi, okolicznościową wystawą oraz prezentacją wyposażenia historycznego strażaków.

Ochotnicze Straże Pożarne są stowarzyszeniami opierającymi się na pracy społecznej swoich członków. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, którego jubileusz dziś świętowaliśmy, jest ogólnopolskim zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną skupiającym ochotnicze straże pożarne w celu reprezentowania ich interesów oraz popularyzacji dorobku historycznego ruchu pożarniczego. Związek posiada oddziały terenowe zgodnie z podziałem administracyjnym państwa. Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Oleśnie w siedmiu gminach zrzesza łącznie aż 64 jednostki OSP, z tego 20 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Odział Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Oleśnie zrzesza 16 jednostek OSP, z których 4 włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: