MOWA-MUZYKA-RUCH-ROZWÓJ - Wszechstronny rozwój dziecka

9.png

 

OPIS ZADANIA

Propozycja projektu to zapewnienie środków finansowych dla rodziców na rozwój swojego dziecka. Chcemy, by w Oleśnie był większy dostęp do zajęć wspierających dzieci. Naszym pomysłem są zajęcia logopedyczne, logo sensoryczne, językowe i terapeutyczne dla dzieci w każdym wieku  - od 6 miesiąca życia do 16 lat. Zajęcia mają służyć diagnozie i terapii logopedycznej, nauce języka angielskiego od najmłodszych lat. Zajęcia prowadzone byłyby dla grupy dzieci w ramach cyklu terapeutycznych spotkań indywidualnych z logopedą, zajęć językowych z nauczycielem angielskiego, warsztatów rozwijających dla maluszków z elementami sensoryki, muzyki i zabawy. Zajęcia byłyby organizowane dla dzieci w każdym wieku – zajęcia grupowe dla maluszków w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, a zajęcia językowe i logopedyczne indywidualne dla dzieci od 2 do 1 lat. Dzięki temu przez 6 miesięcy zapewnimy opiekę logopedyczną i językową grupie potrzebujących indywidualnych spotkań dzieci oraz cykl warsztatów grupowych, które swoim zasięgiem obejmą co najmniej 60 dzieci z terenu gminy Olesno w wieku od 6 miesięcy do 16 roku życia. Środki te poprawiłyby jakość edukacji i zapewniły fachową pomoc dzieciom potrzebującym pomocy w nauce języka, logopedycznej i wsparcia zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej. Założeniem tego zadania jest to, aby poprzez udział dzieci w tej formie zajęć w perspektywie długoterminowej będzie wywierać pozytywne oddziaływanie na ich rozwój. Zajęcia staną się impulsem do zmiany i poprawy jakości życia, wzmocnią u dzieci pewność siebie. Warsztaty przełamią barierę wstydu i nieśmiałości, a to zaowocuje integracją w grupach i klasach, dzięki czemu dzieci lepiej odnajdą się w społeczeństwie. Zajęcia indywidualne oraz grupowe przewidujemy dla dzieci 1 x w tygodniu. Każde z dzieci mogłoby skorzystać z jednego lub dwóch rodzajów zajęć. Szacunkowy czas realizacji zadania to minimum 4 miesiące, maksymalnie rok, w zależności od sytuacji pandemicznej i możliwości czasowych specjalistów.

SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI ZADANIA

49.920,00 zł

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: