Spotkanie z dyrektorem PFRON dot. zakończenia projektu

11 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, odbyło się spotkanie Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego i Starosty Oleskiego Rolanda Fabianka z Dyrektorem Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - panem Łukaszem Żmudą, dotyczące zakończenia wspólnie realizowanej inwestycji pn. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej – siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie.  W spotkaniu udział wziął także Wicestarosta Oleski Stanisław Belka.

Prace prowadzone były od lutego do czerwca 2021 roku. Podczas budowy windy  nastąpiło połączenie korytarza w piwnicy budynku oraz wykonanie nowej łazienki dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na podwórzu zostało utwardzone dojście prowadzące do windy. 


Łączny koszt realizacji projektu to  478.222,89 zł. 

Gmina Olesno otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości  98.776,68 zł. 

Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Olesno – 221.596,59 zł oraz z budżetu Powiatu Oleskiego - 157.849,62 zł

Wykonawca inwestycji był Zakład Dźwigowo – Elektryczny DEZ Krzysztof Lisowski z Popielowa.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: