Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Do "Chatki pod brzozami" po asfalcie! Ulica Wilcza w Wojciechowie przebudowana

Do "Chatki pod brzozami" w Wojciechowie dojedziemy już nie po piasku, a po asfalcie!

Inwestycja pn. „Przebudowa ul. Wilczej w Wojciechowie” została zakończona, a w niedzielę 17 września 2021 r. przy okazji festynu dla mieszkańców, nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi na nowo wybudowanej drodze przez Burmistrza Olesna Sylwestera Lewickiego, Sołtys Wojciechowa Edeltraudę Zug, właściciela firmy Remost (wykonawca inwestycji) Henryka Mrozka, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie Jerzego Liberkę oraz księdza proboszcza Waltera Lenarta.

Po uroczystym otwarciu w namiocie festynowym na wszystkich czekał poczęstunek przygotowany przez członkinie powstałego niedawno Koła Gospodyń Wiejskich "Wojciechowianki" oraz występy artystyczne zespołu Śpiewające Saksofony i młodzieżowej orkiestry z Chocianowic.

 


Na odcinku 556,09 m powstała nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, częściowo na istniejącej podbudowie (od 0+000,00 km do 0+174,25), a na pozostałym odcinku na podbudowie z kruszywa łamanego (od km 0+174,25 do 0+556,09).

KOSZT  INWESTYCJI - 258.831,82 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA - 181.810,69 zł 

Wykonawca inwestycji - REMOST sp. z o.o., sp. k., z Olesna

 Dofinansowano ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.   

logotypy.jpeg

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: