Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Zjazd strażaków gminy Olesno

W sobotę, 6 listopada 2021r., w strażnicy OSP Borki Małe odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Oleśnie skupiającego 16 jednostek OSP funkcjonujących w gminie Olesno.

Tegoroczny zjazd był pod wieloma względami nietypowy. Odbył się w czasie trwania pandemii COVID-19, ale także w roku jubileuszu 100-lecia powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, którego częścią jest Oddział Związku w Oleśnie, a którego obchody wojewódzkie miały miejsce w dniu 02 października 2021 roku właśnie w Oleśnie.

Zjazd gminny jest najwyższą władzą oddziału gminnego Związku. Zwoływany jest raz na pięć lat. Uczestniczą w nim delegaci wybrani na zebraniach wyborczych w poszczególnych jednostkach OSP gminy. W tegorocznych obradach uczestniczyło 55 delegatów, którzy reprezentowali wszystkie jednostki OSP gminy.

Przybyli też zaproszeni goście w osobach: st. bryg. Zygmunta Zalewskiego – członka Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu, st. kpt. Andrzeja Wróbla – Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie, Klaudiusza Małka i Jana Bonka – Radnych Rady Miejskiej w Oleśnie, st. bryg. Jarosława Zalewskiego oraz st. kpt. Wojciecha Wiechy – byłych Komendantów Powiatowych PSP w Oleśnie, Jerzego Chęcińskiego – wiceburmistrza Olesna oraz Janusza Wojczyszyna – sekretarza gminy Olesno.

Po hymnie i wprowadzeniu 11 sztandarów OSP strażacy uczcili minutą ciszy pamięć strażaków zmarłych w ostatnim pięcioleciu.

Uroczystym akcentem zjazdu było wręczenie odznaczeń. Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Rafał Wiechoczek, Adam Leś, Adrian Lesch z OSP Łomnica, Joachim Grobelny, Jerzy Piontek, Franciszek Bensz Artur Kłosiński, Andrzej Skwara z OSP Łowoszów. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Marek Tillner z OSP Łowoszów.

Dodatkowo Sylwester Lewicki – Burmistrz Olesna złożył podziękowania ustępującym członkom zarządu gminnego związku. Podziękowania wraz z książkami otrzymali: Roch Ligendza, Norbert Bogatka, Antoni Brodacki, Wiktor Bawej, Rudolf Obłąk, Ryszard Leś, Joachim Grobelny, Rafał Wiktor, Piotr Grzesik, Alfred Latusek i Joachim Hadam.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy Zjazdu otrzymali okolicznościowe medale 100-leci Związku OSP RP.

Ważną częścią obrad było obszerne sprawozdanie z działalności OSP za lata 2016 – 2021, które przedstawił Sylwester Lewicki – Burmistrz Olesna, a zarazem Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Oleśnie. W sprawozdaniu podkreślone zostało zaangażowanie finansowe gminy na rzecz OSP. Zakupiony kolejny nowy samochód oraz sprzęt specjalistyczny, modernizacje strażnic nie tylko bezpośrednio wpłynęły na komfort pracy strażaków ale znacząco poprawiły stan ochrony przeciwpożarowej mieszkańców gminy Olesno, a co za tym idzie pozytywnie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju. Łącznie na ochronę przeciwpożarową w latach 2011 – 2015 wydatkowana została kwota 5 mln 85 tys. złotych.

Sprawozdanie było też okazją do podziękowań strażakom za ich wkład pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz dla dobra społeczności w swoich miejscowościach.

W czasie obrad olescy strażacy dokonali oceny pięcioletniej, statutowej działalności oraz stanu realizacji własnych uchwał, przeprowadzili wybory nowych władz oddziału związku, uchwalili program działania na nową kadencję.

Obecnie Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Oleśnie liczy 38 członków, w tym 9 członków prezydium.

Skład prezydium:

1. Sylwester Lewicki - prezes

2. Wojciech Wiecha – wiceprezes, komendant gminny OSP

3. Bernard Kandora – wiceprezes

4. Piotr Pawełczyk – wiceprezes

5. Hubert Imiołczyk – sekretarz

6. Gizela Pakuła – skarbnik

7. Jarosław Zalewski – członek prezydium

8. Krzysztof Latocha – członek prezydium

9. Jan Jaskulski – członek prezydium

Warto tu dodać, że nowym Komendantem Gminnym OSP został Wojciech Wiecha, były komendant powiatowy PSP w Oleśnie, a który zastąpił zmarłego w ubiegłym roku śp. Tadeusza Rutko – komendanta gminnego OSP w latach 1987 do 2020.

Komisja rewizyjna:

1. Henryk Oleś - przewodniczący

2. Rafał Wiechoczek – wiceprzewodniczący

3. Zygfryd Trocha – sekretarz

Na zakończenie zebrani dokonali także wyboru 11 delegatów i 8 przedstawicieli do Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Oleśnie, którego zjazd zaplanowany został na styczeń 2022 roku.

Obrady zjazdu uświetniła Orkiestra Dęta z Borek Małych pod batutą Joachima Gajka.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: