Tylko do 24.11.2021 zgłoszenia do konkursu "Pracodawca jutra"

               „Pracodawca Jutra” to konkurs dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którego celem jest promowanie podmiotów realizujących najlepsze inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Aplikować można w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest organizatorem konkursu, czeka na zgłoszenia do 24 listopada 2021 r.

Kto może wziąć udział w konkursie?

               Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które od 1 stycznia 2019 roku realizowały inicjatywy edukacyjne. Projekt, aby został uwzględniony, powinien być kierowany do następujących grup odbiorców: uczniów, studentów, absolwentów szkół wyższych/średnich/branżowych, pracowników lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej i nieformalnej oraz emerytów i rencistów, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie ich do aktywności zawodowej. Warunkiem formalnym jest prowadzenie biznesu na terenie Polski.

Nowe zasady konkursu

               Konkurs w tym roku ma nowe zasady. Organizatorzy zdecydowali się wyłonić zwycięzców w trzech kategoriach: “Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. W każdej z nich zostaną wybrani dwaj laureaci. Dodatkowo swoje wyróżnienia przyznają przedstawiciele 17 sektorowych rad ds. kompetencji.

             W pierwszej kategorii „Rozwój pracownika” można zgłaszać projekty motywujące do rozwoju zawodowego kadry, programy podnoszące kompetencje zawodowe, szkolenia oraz inne inwestycje w poszerzanie umiejętności pracowników.

              Kategoria „Dojrzałe kompetencje” jest przeznaczona dla przedsiębiorców, tworzących inicjatywy dla pracowników powyżej 50. roku życia. Uwzględniane będą programy mentorskie, polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy doświadczonej kadry, wymiana doświadczeń z podwładnymi na początku kariery zawodowej oraz przedsięwzięcia mające na celu zwiększanie szans i możliwości na rynku pracy osób powyżej 50. roku życia.

             Zakres inicjatyw wchodzący w skład ostatniej kategorii „Ambasador edukacji” to wszystkie działania, które skupiają się na wspieraniu edukacji dzieci, młodzieży, studentów oraz rozwojowi kadry pracowników oświaty. Zawiera się tutaj między innymi: prowadzenie kursów i warsztatów w szkołach i na uczelniach, tworzenie lub wspieranie platform i aplikacji edukacyjnych, organizacja konkursów oraz staży, aranżowanie programów klas profilowych, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla nauczycieli oraz zaangażowanie na rzecz zdobywania lub rozwoju kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.

Nagrody dla zwycięzców

              Laureaci, wybrani przez Kapitułę Konkursu, otrzymają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra Roku 2021” oraz korzystania z logotypu i materiałów reklamowych przez okres roku od daty przyznania nagrody. Każdy z wyłonionych zwycięzców będzie miał możliwość promowania zwycięskiej inicjatywy w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Organizatora.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji przekażą dodatkowe nagrody najlepszym inicjatywom branżowym.

             „Pracodawca Jutra” to coraz bardziej rozpoznawalny tytuł, który pokazuje, że firma jest zaangażowana w działania społeczno-edukacyjne. Statuetki i dyplomy zostaną wręczone laureatom podczas finałowej gali, która odbędzie się w pierwszym kwartale 2022 roku.

Więcej informacji o konkursie „Pracodawca Jutra” można znaleźć na stronie.

Pliki do pobrania

Źródło informacji: PARP

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: