Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023"

OGŁOSZENIE

o konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno

na lata 2016-2023”

 

W związku z zakończeniem prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023 oraz na podstawie art. 5a ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485), w związku z Zarządzeniem nr 91.2021 Burmistrza Olesna z dn. 17 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023, przedstawiamy Państwu projekt dokumentu w celu umożliwienia wniesienia uwag i opinii oraz propozycji ewentualnych zmian.

Propozycje zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji mogą składać interesariusze rewitalizacji, to jest m. in.: mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, lokalni liderzy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, właściciele i zarządcy nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe i państwowe oraz wszyscy zainteresowani włączeniem się w rewitalizację Gminy.

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 dotyczyła tylko i wyłącznie  ‘Rozdziału 6 – Zagadnienia systemowe’ (strony od 106 do 148). Dokument zostanie umieszczony na stronie internetowej Gminy Olesno w zakładce ‘Konsultacje społeczne’ (www.olesno.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.olesno.pl), w dziale ‘Ogłoszenia’.

Konsultacje odbędą się w dniach od 29 listopada 2021 roku do 30  grudnia 2021 roku i zostaną przeprowadzone na formularzu zmian stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 91.2021 Burmistrza Olesna z dn. 17 listopada 2021 r. Formularz należy przesłać lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres rewitalizacja@olesno.pl wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO w podanym wyżej terminie.

1. PDFZałącznik nr 1 - Projekt Aktualizacji Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.pdf (6,82MB)

2. DOCZałącznik nr 2 - Formularz zgłaszania uwag i propozycji rozwiązań z klauzulą RODO.doc (44,50KB)

3. PDFZarządzenie nr 91.2021 Burmistrza Olesna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.pdf (138,03KB)

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: